ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

06:55

آسمانIRC840

تهران

طبق برنامه

11:00

آسمانIRC3900

مشهد

طبق برنامه

13:00

ماهان IRM4572

تهران

طبق برنامه

14:55

آسمانIRC3844

تهران

طبق برنامه

شعار سال شعار سال

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه نوروز ویژه نوروز

سامان شهراه سامان شهراه

اخبار فرودگاه
۲۹ اسفند ۱۳۹۶

اتصال شبکه voip فرودگاه ايلام به خطوط مخابراتي کشور

شبکه VOIP فرودگاه شهداي به خطوط مخابراتي کشور متصل شد.
۱۷ دی ۱۳۹۶

برگزاري تمرين طرح اضطراري دوسالانه فرودگاه شهداي ايلام

برگزاري تمرين طرح اضطراري دوسالانه فرودگاه شهداي ايلام
۲۹ آذر ۱۳۹۶

جلسه هماهنگي مانور دوسالانه و دستورالعمل طرح اضطراري

جلسه هماهنگي مانور دوسالانه و دستورالعمل طرح اضطراري با حضور ارگانهاي درگير در محل فرودگاه شهداي ايلام برگزار شد.
۲۶ آذر ۱۳۹۶

جلسه کارگروه توسعه مديريت و کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي

جلسه کارگروه توسعه مديريت و کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي در دفتر مديرکل فرودگاه شهداي ايلام برگزار گرديد.