ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

06:50

ایران ایرIRA3351

تهران

نشست

07:40

آسمانIRC840

تهران

طبق برنامه

14:30

ماهان IRM4572

تهران

طبق برنامه

15:45

آسمانIRC3844

تهران

طبق برنامه

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

میزخدمت میزخدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش محتوا نمایش محتوا

سامان شهراه سامان شهراه

اخبار فرودگاه
۱۳ آذر ۱۳۹۷

دوره آموزشي محيط زيست و دولت سبز

برگزاري دوره آموزشي محيط زيست و دولت سبز در محل سالن آموزش فرودگاه شهداي ايلام
۱۱ آذر ۱۳۹۷

دوره يtemplate manual در فرودگاه شهداي ايلام برگزار گرديد.

دوره يtemplate manual در فرودگاه شهداي ايلام برگزار گرديد.
۲۳ مهر ۱۳۹۷

مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه شهداي ايلام

برگزاري مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه شهداي ايلام
۱۹ مهر ۱۳۹۷

برگزاري دوره آموزشي آتش نشان حرفه اي فرودگاهي 1

دوره آموزشي آتش نشان حرفه اي فرودگاهي 1
به ميزباني فرودگاه شهداي ايلام به مدت 40 ساعت برگزار گرديد.

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال ایلام از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟
% آرا
100% a. اخبار
0% b. گالري عكس‌ها و تصاوير
0% c. اطلاعات پرواز فرودگاه ایلام