نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

بازرسي(ايلام)

بازرسی

جهت رفاه حال مشایعت کنندگان ومستقبلین محترم گیت بازرسی ورودی  ترمینال حذف گردیده وسیستم چک و بازرسی مسافرین با دستگاهای پیشرفته انجام می پذیرد..