نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

خدمات ناوبري(ايلام)

خدمات ناوبری

خدمات هوانوردی در ایران به عنوان خدماتی در نظر گرفته می شود که قیمت آنها را قانون تعیین می کند و این خدمات اساساً تحت کنترل ماده 63 قانون (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ) قرار دارند که در آن تعرفه و قیمت های خدمات هوانوردی در ایران تعیین شده است.

 

فرودگاه ایلام خدمات هوانوردی زیر را ارائه می دهد:

-     خدمات ترافیکی هوایی

-     نشستن و برخاستن هواپیماها

-     پارک کردن هواپیماها

-     خدمات روشنایی

-     خدمات فرودگاهی

-     خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان