اشیا گمشده اشیا گمشده

اشيا گمشده (ايلام)

اگر اشیاء مسافرین در فرودگاه گم شود شامل دو قسمت می باشد

1 - وسایل مانند موبایل، نوت بوک و وسایلی از این قبیل که به دلیل خصوصی بودن اطلاعات، درقسمت حراست سپاه نگهداری می شود

2-  بقیه اشیاء نزد پلیس می باشد.
در صورتیکه اشیاء مسافر در هواپیما جا بماند

مسافرین از شرکت هواپیمایی مربوط پیگیری مینمایند.