نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تاکسيراني ايلام

نرخ کرایه تاکسی در فرودگاه شهدای ایلام

ردیف

مسیر

فاصله دو نقطه به کیلومتر

نرخ مصوب سال 1398 به ریال

1

فرودگاه – داخل شهر

8.7

100000

2

فرودگاه – دانشگاه ایلام

10

120000

3

فرودگاه – شهرک صنعتی

16.85

180000

4

فرودگاه – چوار

21.6

200000

5

فرودگاه – پتروشیمی

 

250000