نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

بوفه

          بسمه تعالی

لیست پر فروش ترین اجناس

 

1-کاک   12000 تومان

2- نان خرمایی 13000 تومان

3-عسل 40000 تومان

4- روغن گوسفندی کیلویی 120000تومان

5-رانی 3500 تومان

6-نان برنجی 13000 تومان

7-ساقه طلایی کرمدار 2500 تومان

8- مربا 4000 تومان

9-آدامس  بسته ای 4500 تومان

10- شیر روزانه 2000 تومان

11- نو شابه قوطی 3000 تومان

12-  پنیر 6000تومان

13- آب  معدنی کوچک 1000 تومان

                کلیه قیمت ها بر اساس نرخ روی جلد می باشد.

 

لیست بسته بندی وسلفون  بار

کارتن کوچک   7000  تومان

پاکت معمولی  8000   تومان

پاکت حباب دار    10000  تومان