نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

خدمات فرودگاه ايلام

خدمات ارائه شده در فرودگاه:

بوفه،غرفه صنایع دستی ایلام،چرخ های دستی،سیستم صوتی و تصویری و تلفن رایگان شهری و برون شهری می باشد.....