نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

طرح هاي توسعه فرودگاه ايلام

طرح های کوتاه مدت:

1- توسعه پاویون

2- افزایش طرح های ورودی و خروجی پرواز جهت سیستم فرود دقیق(ILS)

طرح های میان مدت:

1- توسعه پارکینگ هواپیما (Apron) و تاکسی وی ها (Taxi way)

2- توسعه سالن ترمینال فرودگاه

3- توسعه ساختمان پلیس فرودگاه

4- افزایش پروازها

5- تکمیل پروژه ی ترمینال بین المللی(اجرای فاز دوم)

5- خری و نصب چراغ های پریسژن اپروچ(Precision Approch)

6- خرید اراضی جهت نصب چراغ های پریسژن اپروچ

7- احداث ساختمان جدید هواشناسی

8- ارتقاء فضای فرودگاه از G به D(از فضای Information به کنترل شده)

9- ارتقاء CAT ایمنی و آتش نشانی از 6 به 7

طرح های بلند مدت:

1- احداث پاویون جدید

2- تقویت فرکانس های جدید برج مراقبت جهت تماس ایمن تر