خبر خبر

اتصال شبکه voip فرودگاه ايلام به خطوط مخابراتي کشور
شبکه VOIP فرودگاه شهداي به خطوط مخابراتي کشور متصل شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه شهدای ایلام

با تلاش همکاران مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاه شهدای ایلام شبکه VOIP این فرودگاه با سرشماره 3830 به خطوط مخابراتی کشور متصل شد. 
 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد