خبر خبر

دوره آموزشي محيط زيست و دولت سبز
برگزاري دوره آموزشي محيط زيست و دولت سبز در محل سالن آموزش فرودگاه شهداي ايلام

به گزارش روابط عمومی فرودگاه شهدای ایلام

یک دوره اموزشی مدیریت پسماند،محیط زیست و دولت سبز در تاریخ 1397/9/13 با هدف آموزش، فرهنگ سازی و مدیریت مصارف آب، برق و گاز جهت کاهش هزینه های اداری به مدت 4 ساعت  در محل سالن آموزش فرودگاه شهدای ایلام برگزار گردید.

محمدجواد یگانه -معاونت فرودگاه شهدای ایلام- ضمن عرض خیر مقدم به حضور اساتید و کارکنان حاضر در جلسه آموزش و فرهنگ سازی در تمام زمینه ها،بخصوص در بحث پسماندها را امری ضروری و حیاتی برای انسانها عنوان کرد و این امر را برای آیندگان بسیار ضروری دانست.

سپس رضا لطافتی-مدرس محیط زیست- در زمینه ی حفظ محیط زیست مطالبی را بیان کرد.

پیام قربانی-مدیر پسماند شهرداری ایلام- ضمن قدر دانی از مدیریت فرودگاه به جهت برگزاری این دوره بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه تاکید کرد.

و در پایان نظام کارزانی-معاون مدیریت پسماند شهرداری ایلام-مطالبی در خصوص چگونگی انجام پسماند ها در زندگی را عنوان نمود.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد