ایلام - صفحه اول

Arr.

Flight No.

Origin

Status

09:15

آسمانIRC3900

مشهد

طبق برنامه

10:45

آسمانIRC842

تهران

طبق برنامه

13:35

ایران ایرIRA3351

تهران

طبق برنامه

14:30

ماهان IRM4572

تهران

طبق برنامه

14:40

آسمانIRC3844

تهران

طبق برنامه

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

میزخدمت میزخدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری

Web Content Display Web Content Display

سامان شهراه سامان شهراه

News
2018-07-25

برقراري پروازهاي شرکت هواپيمايي پويا

افزايش پروازهاي فرودگاه شهداي ايلام
برقراري پروازهاي شرکت هواپيمايي پويا
2018-03-20

اتصال شبکه voip فرودگاه ايلام به خطوط مخابراتي کشور

شبکه VOIP فرودگاه شهداي به خطوط مخابراتي کشور متصل شد.
2018-01-07

برگزاري تمرين طرح اضطراري دوسالانه فرودگاه شهداي ايلام

برگزاري تمرين طرح اضطراري دوسالانه فرودگاه شهداي ايلام
2017-12-20

جلسه هماهنگي مانور دوسالانه و دستورالعمل طرح اضطراري

جلسه هماهنگي مانور دوسالانه و دستورالعمل طرح اضطراري با حضور ارگانهاي درگير در محل فرودگاه شهداي ايلام برگزار شد.

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال ایلام از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟
% Votes
100% a. اخبار
0% b. گالري عكس‌ها و تصاوير
0% c. اطلاعات پرواز فرودگاه ایلام